2015 kurban fiyatları

Kurban fiyatları ile ilgili haberler gelmeye başladı. Henüz tam netlik kazanmasa da kurban bayramına 2 ay kala kurban fiyatları ile ilgili hareketlilik gözleniyor.

Son günlerde et fiyatlarındaki spekülatif hareketlenmenin kurban fiyatlarını da etkileyeceği düşünülüyor.

Hayvan üreticilerinin piyasaya hayvan vermeyerek kurban bayramına saklamaları dolayısıyla et fiyatlarını yükseltti.

Ramazan ayında gıdalarda yapılan spekülatif fiyat artışlarının kurban bayramında da kurbanlıklar için yapılacağı kaygısını taşımaktayız.

 

Yurt Dışı Kurban Fiyatları Belli Olmaya bailadı

Deniz Feneri yıl içinde adını sık sık doğal afetler, felaketler, açlık, savaş ve yoksulluk haberleriyle duyuran ülkeler başta olmak üzere pek çok ülkede kurban organizasyonu yapıyor.

Kurban organizasyonu yapılacak ülkeler Filistin, Pakistan, Kafkaslar, Balkanlar ve Afrika geçtiğimiz yıllarda yardım organizasyonu yapılan bu yıl da derneğin öncelikli olarak kurban keseceği bölgelerden.

Bağışladığınız kurbanlar, bağış sırasında belirlediğiniz bölgelerde kesilir. eğer bölge tercihi yapmadıysanız Deniz Feneri’nin belirlediği en çok yardıma muhtaç bölgelerdeki merkezlerde kesilerek dağıtılır.

Deniz Feneri her kurban bayramında ortalama 30 ülkede kurban kesimi yapmaktadır. Kurban döneminin haricinde adak akika şükür kurbnanları gibi bağışlarınızı da Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.

Zamanın şartlarına göre bu ülkeler çeşitlilik gösterebilir. Örneğin bir doğal afet durumu, kuraklık yada savaş gibi durumlarda öncelenen bölgeler olabilir.

Kurban organizasyonları genellikle Afganistan, Arnavutluk, Bangladeş, Çad, Etiyopya, Fildişi sahilleri, Filipinler / Moro, Gana, Gürcistan, Irak, Kamerun, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Moğolistan, Moritanya, Nijer, Pakistan, Somali, Sri Lanka, Sudan, Suriye, Tayland – Patani,  Uganda, Yemen, Zimbabve, Bosna Hersek, Filistin, Kosova ve Makedonya gibi yoksulluk oranının yüksek olduğu ülkelerde yapılmaktadır. yapılmaktadır.

Hisse Bedeli her yıl piyasa şartlarına göre belirlenmektedir. Güncel hisse bedellerini ve nasıl bağış yapabileceğinizi BURADAN görebilirsiniz.

Kurban Bayramı Ne Zaman – Kurban bayramı tarihi – Kurban Tatili kaç gün

Kurban Bayramı Müslümanlar için büyük bir lütuf ve rahmettir, çünkü “Allah’a yaklaşmak” anlamına gelen Kurban ibadeti sayesinde Allah’a kulluk ve teslimiyeti öğrenmektedirler. Kurban bayramı 2015 ne zaman başlıyor? Hz.Adem’den itibaren sürüp gelen kurban ibadeti hem dînî hem de dünyevî fayda ve hikmetleri içeren bir ibadettir.

Kurban Bayramı ne zaman bu sene 24 Eylül 2015 Perşembe gününe denk geliyor. 23 Eylül Çarşamba günü yarım olmak üzere toplamda 4.5 gün tatil olacak. Kurban Bayramı tatili kaç gün son iki gün Cumartesi ve Pazara denk geliyor.

Kurban Bayramının arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, yirmi üç farz namazının arkasından birer defa teşrik tekbiri getirmeyi unutmayın.

Kurban Bayramı süresince 23 farz namazının arkasından okunan tekbire teşrik tekbiri denir.

Teşrik Tekbiri, “Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi’l-hamd” diye tekbir getirilir ki, buna “teşrîk tekbiri” denir.

Anlamı şöyledir: “Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah’a mahsustur”. Tekbirlerin bu şekli Hz. Ali ve Abdullah b. Mes’ûd’a dayanır.

Teşrîk tekbirlerinin başlangıcı Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’i kurban etme olayına kadar uzanır. İbrahim (a.s), gördüğü sahih rüya üzerine oğlunu Allah yolunda kurban etmeye karar verir. Kurban hazırlıkları sırasında Cebrail (a.s) gökten buna bedel olarak bir koç getirir. Dünya semasına ulaştığında yetişememe endişesi ile Cebrail (a.s); “Allahu ekber Allahu ekber” diyerek tekbir getirir. İbrahim (a.s) bu sesi işitince başını gökyüzüne çevirir ve onun bir koçla geldiğini görünce; “Lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber” diye cevap verir. Bu tekbir ve tevhîd kelimelerini işiten ve kurban edilmeyi bekleyen İsmail (a.s) da; “Allahu ekber velillâhi’l-hamd” der. Böylece kıyamet gününe kadar sürecek büyük bir sünnet başlatılmış olur.

Tekbirlerin yirmiüç vakit okunması Ebû Yusuf ile İmam Muhammed’e göredir. Fetvâ da buna göre verilmiştir. Ebû Hanîfe’ye göre, teşrîk tekbirleri arefe günü sabah vaktinden, bayramın ilk günü ikindi vaktine kadar olan sekiz vakit farz namazlarının arkasından getirilir.

Teşrîk tekbirleri birçok fakihe göre vaciptir. Bazılarına göre ise sünnettir. Ebû Yusuf ile İmam Muhammed’e göre farz namazlarını kılmakla yükümlü olanlara bu tekbirler vaciptir. Bu konuda tek başına kılanla, imama uyan, yolcu ile mukim, köylü ile şehirli, erkekle kadın eşittir. Böyle teşrîk tekbirleri cemaatle de, yalnız başına da eda edilir. Kaza da edilebilir. Erkekler tekbiri açıktan, kadınlar ise gizlice getirir. Vitir namazı ile bayram namazları sonunda tekbir getirilmez.

Ebû Hanîfe’ye göre, teşrîk tekbirlerinin vacip olması için yükümlünün hür, mukîm ve erkek olması ve farz namazın cemaatle kılınmış bulunması şarttır. Bu yüzden yolcu, köle, kadın ve tek başına namaz kılana bu tekbirler vacip olmaz. Ancak bu sayılanlar imama uyarlarsa, cemaatle birlikte tekbir alırlar. Cuma ve bayram namazı kılınmayan küçük yerleşim merkezlerinde de teşrik tekbiri getirilmez ve cuma günü öğle namazını cemaatle kılan özürlü kimselere de vacip olmaz.

Bir yılın teşrîk günlerinde kazaya kalan bir namaz, yine o yılın teşrik günlerinden birinde kaza edilse, sonunda teşrik tekbiri alınır, fakat başka günlerde veya başka yılın teşrîk günlerinde kaza edilse, teşrîk tekbiri alınmaz.

Bir namazda sehiv secdesi, teşrîk tekbiri ve telbiye bir araya gelse, önce sehiv secdesi yapılır, sonra tekbir alınır, daha sonra da telbiyede bulunulur

Bu ne bayramdır? Kurban…

Kurban bayramını nasıl bilirsiniz? Biryakınlaşma mı yoksa ayrılış mı vardır bu bayramda? Ramazan bayramında oruçtan, bereketli günlerden ve gecelerden ayrılış söz konusudur. Ama bu da aslında bir yakınlaşma vesilesidir. Sınavın üstesinden gelerek, bunun karşılığını almaya doğru bir ilerleyiştir. Bunun bayramıdır, Ramazan sonunda kutlanılan.

Peki, ama ya Kurban? Kurban bayramı hangi yakınlaşmanın ifadesidir? Bu kesin bir yakınlaşma mıdır? Yoksa yakınlaşma beklentisi midir Kurban bayramını kutlamamızın sebebi?

Kurban hem bir sınanmadır, hem de bir büyük amaç uğruna, varlık için yok oluştur. Kurbana en güzel örnek, İbrahim’in imtihanıyla başlayan hadiseler zincirinde İsmailyerine bir koçun kurban edilmesidir. Koç kurban edilerek, İsmail’in hayatı kurtarılmıştır.

Demek ki, kurban edilen değildir esas üzerinde durulması gereken. Kurban edilenin ne için kurban edildiğidir. Bunun anlaşılmasıyla, insanın niyeti ve inancıyla ilgili farklı uygulamaların sırrı da çözülmüş olur.

İsmail’in boğazlanmaktan kurtulmasına (Allah’ın takdiriyle) vesile olan koyun, bir kurbandır. Daha çok sevilen ve daha değerli olan adına kurban edilen ya da kurban edilmesi istenilen insanlar da olmuştur. Örneğin Şamanizm’de, hastalanan birinin etrafında döndürülüp öldürülen (kurban edilen) birinin o hastanın derdini alıp gittiğine inanılırdı. “Dert göçürme” olarak tanımlanan, hastanın başının etrafında dolanıp onun derdini üstlenen bir kurbanı gerekli kılan bu gelenek, Türklerde bazı deyiş ve türkülere de geçmiştir: Başına men senin dolanam gel gel… Gadan men alım…Gadasını aldığım… Kurban olduğum… Bunlar, dert göçürmeyi ifade eden sözlerdir.

Öyle ki, bazı aile büyükleri çocuklarına, çok sevdiği yakınlarına adlarıyla değil, “Gadasını aldığım” ya da “Kurban olduğum” şeklinde bir hitapla seslenir. Hâlen tanık oluyoruz buna. Bunlar, mecazî anlamdadır. Bir sevgi ifadesi olarak yaşatılıyor bugün de.

Bir sınav ve yakınlaşma aracıdır kurban

İbrahimî gelenekten baktığımız zaman, kurban ın bir sınav ve yakınlaşma aracı olduğunu görürüz. En doğru olan budur. Bunun devamında, kurban olmanın da bir anlamda yakınlık oluşturma, yakınlaşma olarak kabul edildiği görülür.

Bir anlayışta “kurban olma” yok olmayla aynı anlama gelirken, başka bir anlayışa göre bu, yakın olmak demektir. Bu durumu en isabetli biçimde açıklayan örnek, Fuzûlî ile sevdiği kadının “kurban olma”ya getirdikleri yorumdur. Fuzûlî’yi kendisine yakıştırmayan soylu kadın, “o bana kurban olsun” der. Fuzûlî hiç durur mu! İşte Fuzûlî’ye bir söz fırsatı:

Dün demişsin ki Fuzûlî bana kurban olsun.

Sana kurban olayım yine ne ihsandır bu.

Görüldüğü gibi, Kurban ve kurban olmak deyimi ile ilgili anlayış ve pratikler çeşitlidir.Kurban kesmek ile ilgili olarak da toplumda farklı kabuller/beklentiler vardır. Bizce, Kurban (bayramı), her halükârda bir yakınlaşma vesilesidir. Hem bayramda kestiği veya vekâleten kestirdiği kurban aracılığıyla insanların birbirine yaklaşması (bir iletişimin olması) söz konusudur, hem de esas sınav üzerinden Yaratıcı’ya yöneliş ve yakınlaşma beklentisi hâkimdir.

Yok olmak değil, yakın olmak

Kurban, yok olma değil, yakın olma anlamında yer etmeli zihinlerimizde. Yakınlığa, yakınlaşmaya çağırmalı. Ayrılığa ve ayrışmaya değil.

Ayrılık ölümdür. Dert göçürmeyle kurban olma durumu ölümdür. Zaten dert de göçmüyor öyle. Göçüp giden, insandır. Kurban sayılan insan.

Oysa insan, kurban edilmemiştir. İbrahimî gelenekte insanı kurban etmek yoktur.İnsanın birbirine yakınlaşmasını öngörür kurban hadisesi.

Kısır siyaset ve geçici menfaatle ayrıştırılan insanın yakınlaşmasını sağlamalıdır kurban.

Şöyleki : Kurban insana Allah’a tamamen teslim olmayı öğretmektedir. Önemli peygamberlerden Hz.İbrahim’in vahiy vasıtalarından biri olan sadık rüyada oğlu İsmail’i kuban ettiğini görünce bunu ilahî bir emir telakki edip oğlunu Allah adına kurban etmeye girişmesi, oğlu İsmail’in de bunu teslimiyetle karşılaması aslında müslümanın Allah’a bütün varlığıyla teslim olması gerektiğini fiilen anlatan bir olaydır. Müşfik bir babanın oğlunu kendi eliyle boğazlamayı kabul edecek kadar ileri derecede bir teslimiyet örneğidir bu hadise.

Gencecik, hayat dolu bir yüreğin henüz hayatının baharında canını Allah için feda edecek kadar yüksek bir teslimiyet sembolüdür bu kurban kıssası. Yoksa Allah, kendisi için insanın boğazlanmasını hiç bir zaman kastetmemiş ve insanlara böyle bir ibadeti farz kılmamıştır. Her ne kadar Allah’ın gerçek dininden sapmak suretiyle Allah’ın hoşnutluğunu kazanmayı insanın kurban edilmesi gibi yanlış bir inanca bağlayan zümreler çıkmışsa da bu, hakdinin değil, tamamen insanın uydrduğu kuruntulardan ibaret batıl bir dinin ürünüdür.

Mısır halkının Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla her yıl Nil nehrine genç bir kızı kurban olarak atmaları böyle bir batıl inancın sonucudur. Yüca Allah böyle bir batıl inancı ve uygulamayı ortadan kaldırarak ve belli niteliklere sahip küçük veya büyükbaş hayvanların kurban edilmesini emrederek Allah rızası için dotların yanı sıra fakirlere dağıtılmasını dînî bir vecibe haline getirmiştir. Bu sayede yıl boyu ağızına et girmemiş bulunan fakir insanlar protein kaynaklarından biri olan olan et yeme imkanına kavuşmaktadır.

Allah Taala kurban kesmeyi emretmek suretiyle fakir olan köylülerin ekonomik imkanlar elde etmesini mümkün kılmaktadır. Her yıl üç-beş tane hayvan besleyip kurban bayramında satan insan yıllık geçimini kolaylıkla temin edebilir. Ayrıca et üretimine katkı yapmış ve fiyat artışının da gerçeklemesinin önü bu yolla sağlanmış olur. Kurban bayramı müslüman olmayan insanlar için de büyük bir lütuf ve rahmrettir.

Çünkü kurban bayramının idrak edilmesiyle müslüman olmayan insanlar da ekonomik yönden bu sirkülasyondan yararlanmaktadır. Bundan da önemlisi kurban bayramı sayesinde,müslüman olmayan insanlar hayatın anlamı ve yorumu konusunda düşünmek için yeni bir fırsatla karşılaşmaktadır.

“Ben kimim, nereden geldim, niçin varım, beni kim var etti, nereye gidiyorum,var olmamın amacı nedir ?” gibi temel soruları kendisine sormasını sağlayabilir ve bir cevap bulmaya çalışabilir.

Zira herkes müslüman bir ebeveynin kucağında dünyaya gelmemektedir. Dünyanın her tarafına yayılmış bulunan müslümanların kesecekleri kurbandan müslüman olmayanların haberdar olmaması hemen hemen imkansız gibidir. Bizi hicri 1432. yılı kurban bayramına kavuşturan yüce Allah’a hamd ediyor, başta dostlarımız olmak üzere bütün müslümanların bayramını tebrik ediyor hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyoruz……

Kurban Bayramı herkesin yüzünü güldürecek

Kurban Bayramı, hayvan üreticileri başta olmak üzere turizmden gıdaya, tekstilden ulaşıma kadar birçok sektörün yüzünü gülderecek.

Kurban Bayramı dolayısıyla yüzü gülecek ilk sektör hayvancılık… Açılmaya başlayan kurbanlık pazarlarında küçükbaş hayvanların satış fiyatı 400-800 lira, büyükbaş hayvanların satış fiyatı da 2 bin lira ile10 bin lira arasında değişiyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık verileri doğrultusunda yapılan tahminlere göre, bu yıl 2,5 milyon civarında küçükbaş, 750-800 bin civarında da büyükbaş hayvan kurban edilecek. Buna göre Türk halkı sadece kurban için yaklaşık 4 milyar lira para harcayacak.

– 100 milyon liralık deri toplanacak

Kurban Bayramı’nda bu yıl Türk Hava Kurumu (THK) dışında dernek, vakıf, cami gibi kuruluşlar da deri toplayabilecek.

Usulüne uygun olarak kesilen ve tuzlanan bir koyunun derisi 5-6 liradan, yaklaşık 50-60 kilogram gelen bir sığırın derisinin kilogramı da 2,5-3 liradan satılıyor. Kurban derilerinin bir bölümü kesim hataları nedeniyle ekonomik olarak değerlendirilemiyor, bu miktarın da kesilen hayvanların yüzde 20’si olduğu tahmin ediliyor. Bu yıl Kurban Bayramı’nda deriden elde edilecek gelirin 100 milyon lirayı aşması bekleniyor.

– Adrese teslim kurban

Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde kurban satın alma, kesme, taşıma işlerinin zahmetli olması büyük marketlerin adrese teslim kurban satışı yapmasına neden oldu.

Kredi kartına taksitle kurban satışı da yapan bu marketlerde vatandaşlar, internet üzerinden kurbanlık siparişini verebiliyor. Din görevlisi, veteriner hekim ve noter huzurunda kesilen kurbanlar, parçalanmış bir şekilde özel koli içerisinde istenen adrese teslim ediliyor.

Kurban Bayramı’nda kurban kesmek yerine hayır kurumlarına bağış yapanlar da olacak. Buna göre Türk Kızılayı 2013 yılı kurban vekalet bedelini yurt içi için 575, yurt dışı için 300 lira, TSK Mehmetçik Vakfı 545 lira, 265 dolar veya 200 avro, Deniz Feneri Derneği de yurt içi için 560, yurt dışı içinse 240 lira belirledi.

Bu hayır kurumlarından bazıları doğrudan kesilen hayvanları ihtiyaç sahiplerine dağıtırken, bazıları et üretim tesisleriyle yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde kurbanı verip yıl boyu et ihtiyaçlarını karşılayacak.

– Kesiciler de kazanacak

Kurban bayramlarının ardından et satışlarının düşmesi nedeniyle zor günler geçiren kasaplar, bayramda bilek gücünü kullanarak kazanç sağlayacak. Kurban kesim ücretleri hayvanların büyüklüğüne göre 50 ile 200 lira arasında değişiyor.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etlerin mutlaka kasap dükkanlarında işlenmesi gerektiğini belirterek, “İşi ehline bırakın. Yanlış parçalamadan dolayı kurbanın birçok değerli parçası kullanılamaz hale geliyor. Kurban Bayramı’nda yaklaşık 200 bin ton et üretiliyor. Yüzde 10’u kullanılamazsa ciddi bir ekonomik kayıp ortaya çıkıyor” dedi.

2015 Kurban Bayramı ne zaman tarihi

Kurban Bayramı bu sene 24 Eylül 2015 Perşembe gününe denk geliyor. 23 Eylül Çarşamba günü yarım olmak üzere toplamda 4.5 gün tatil olacak. Kurban Bayramında da son iki gün Cumartesi ve Pazara denk geliyor.

Canlı Kurbanlık Satışı (Kapıya Teslim)

kurbanlik-koc

Yücel Hayvancılık’tan yeni bir hizmet daha:
Yeni başlayan hizmetimiz sayesinde kestireceğiniz kurbanlığı hiçbir zahmete katlanmadan canlı olarak görebiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken bize ulaşmak.
Kurbanlıklar adresinize kadar kamyonet ile canlı olarak getiriliyor. Siz içerisinden bir tanesini begeniyorsunuz ve vekaletinizi kamyonette gelen kasabımıza veriyorsunuz. Kurbanınız kamyonetin içerisinde kesilip teslim ediliyor. Her türlü hijyen önlemlerinin alındığı kamyonette kesim ortamı sayesinde hiçbir zahmete katlanmadan adak, akika gibi kurbanlarınızı kestirme imkanı buluyorsunuz.

Not: Şimdilik kapıya kurban hizmetini sadece İstanbul Avrupa yakasına vermekteyiz.

Kurbanlık koyun fiyatları

Koç fiyatları bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Biz İstanbul’da hizmet vermekteyiz ve şu anda fiyatlar
Büyükbaş hayvanlarda ve küçükbaş hayvanlarda değişirken, küçükbaş hayvanlarda kendi içinde de farklılık göstermektedir. Koçlar daha pahalı olurken, koyunlarda fiyatlar biraz daha uygundur.

Koç fiyatları 2014 itibari ile canlı KG fiyatı 13 TL olarak satılmaktadır.

kurbanlik-koc

Bu yazı Kurban Fiyatları kategorisine gönderilmiş ve  ile etiketlenmiş.Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin. Düzenle

Kurbanlık Koç Fiyatları için 19 cevap

 1. mustafa der ki:

  koç fiyatları konusunda bilgil bulabilmek ne güzel :) şaka maka iki saattir arıyorum internette sağlam bir bilgiye rastlayamadım yahu. Millet yazmıs kafasına göre birseyler. Ya eski fiyatları çıkıyor karsımıza yada saçma sapan şeyler. Teşekkür ederiz fiyatlar hakkında bilgi için.

 2. samancı der ki:

  selamun aleykum. Kardeş biz saman üreticisiyiz elimizde bol miktarda saman var almak isteyen olursa ulaşabilir.

 3. samancı der ki:

  valla kardeş piyasa fiyatları ne durumda şimdi pek bilmiyorum ama buradan teslim ben sana kilosunu 50 kuruştan yazarım. Bundan daha iyi fiyatı da Türkiyenin heçbiryerinde bulamazsın onu da bil. Biz Konyadayız hocam bu arada.

  • ramazan koç der ki:

   yabi fiyat iyi ama yer uzak be :) Bizim yerimiz tekirdağda. acaba oradan buraya saman getirsek bize neye patlar ki

   • samancı der ki:

    bilmiyorum kardeş ben konya ve cevresine daha önce saman gönderdim cok. ama o kadar uzaga göndermedim. ben sabah bi nakliyeci ile konusur sana bilgi veririm istersen. bana bir telefon numarası verebilirsen ararım

    • ramazan koç der ki:

     05** *** ** ** bu numaradan bana her zaman ulaşabilirsin abi. Bizim yıllık 10 ton kadar saman ihtiyacımız oluyor hepsini bu fiyattan karşılayabilir misiniz ne kadar üretiminiz var ki. bir de nakliye işini çözersek sanıyorum çalışabiliriz. Biz buradan alıyoruz ama üretim az oldugu için fiyatları sizinkine göre biraz daha fazla oluyor.

     • samancı der ki:

      tamam ben nakliye konusunda bilgi alınca sana haber veririm kardeş. bakalım nakliye de üzerine binince sizin oradaki fiyatları geçecekse hiç uğraşmaya gerek kalmaz. Hayırlısı olsun inşallah. çağrı attım benim numarayı kaydet

İstanbul kurbanlık satış yerleri

İstanbul‘un çeşitli semtlerinde birçok kurbanlık satış yeri bulunmaktadır. Sadece kurban bayramında değil normal zamanlarda da kurbanlık satışları ile hizmetlerine devam ederler. Kurbanlıklar kurban bayramından sonra satışlarındaki yavaşlama nedeni ile bir miktar ucuzlar. Ancak sonrasında adak satışlarının canlanması ile birlikte tekrar normal seviyesinde seyretmeye devam eder. Sizinde kurbanlık ihtiyacınız varsa İstanbul’daki satış yerlerimiz ile ilgili detaylı bilgi almak için yukarıdaki iletişim bilgilerimizi kullanarak bize ulaşım sağlayabilirsiniz. Bulunduğunuz semtte kurbanlık satış yeri yoksa adrese teslim hizmetlerimizden faydalanma imkanınız vardır.

kurban-kesimi
İstanbulda adaklık ve kurbanlık satış yerleri, istanbul kurbanlık kesim yerleri hakkında bilgilendirme yazısı.